Het woord 'facing' verwijst naar de curve die de beide rails van een saxofoonmondstuk maken vanaf de ‘tafel’ tot aan de 'tip'. Die curve kan aangepast worden, bijvoorbeeld in geval van een beschadiging. Het klinkt dus logisch om dit ‘refacing’ te noemen.


 

The word 'facing' refers to the curve both rails of a saxophone mouthpiece make from the ‘table’ to the 'tip'. That curve can be adjusted, for instance when the piece is damaged. This adjustment is called ‘refacing’.

Inmiddels staat de term refacing echter voor meer dan alleen het aanpassen van de facing (baan). Onder refacing van saxofoonmondstukken vallen alle aanpassingen die een mondstukbewerker aan een mondstuk kan doen.

However, nowadays 'refacing' refers to more than merely adjusting the facing. It refers to all adjustments a mouthpiece craftsman is able to make on a mouthpiece.

     
     

Ko working on a mouthpiece. Photo by Peter Kouijzer
     
     
     
     
     
     
KO ZUIDWEG KAN DE VOLGENDE BEWERKINGEN AAN UW MONDSTUK UITVOEREN:   KO ZUIDWEG IS ABLE TO MAKE THE FOLLOWING ADJUSTMENTS TO YOUR MOUTHPIECE:
   
   
- Tipopening vergroten of verkleinen; - Enlarge tip opening or make it smaller;
- Facing (baan) lengte aanpassen; - Adjust facing length;
- Facing curve aanpassen; - Adjust facing curve;
- Tafel vlakken; - Flatten table;
- Baffel aanpassen; - Adjust baffle;
- Kamer aanpassen; - Ajust chamber;
- Boring aanpasen; - Adjust bore;
- Zijwanden uithollen; - Cut out side walls;
- Raam vergroten/ rails versmallen; - Enlarge window/ make rails thinner;
- Rails evenwijdig maken; - Make rails even and parallel;
- Tiprail/ baffel-overgang optimaliseren; - Create optimal tiprail/ baffle-transition;
- Herstellen beschadigde tafel, rails en tiprail; - Restore damaged table, rails and tip rail
- Bijtplaat vervangen; - Replace tooth plate;
- Opnieuw vergulden of verzilveren. - Gold plate or silver plate.
   
     

Ko's hand tools. Photo by Peter Kouijzer
     
     
     
BELANGRIJK:
Aangezien de mogelijkheden om te refacen sterk afhankelijk zijn van het mondstukmateriaal dat aanwezig is, kan het voorkomen dat refacen niet mogelijk is.


 

PLEASE NOTICE:
The possibilities to do a succesful reface depend on the mouthpiece material that is still present. Sometimes refacing appears to be impossible.

Bijvoorbeeld, bij een beschadigd mondstuk kan wegslijpen (onvermijdelijk) van materiaal het oorspronkelijke design teveel aantasten. De kans is dan groot dat het mondstuk niet meer optimaal kan functioneren.


  For instance, a heavily damaged mouthpiece requires removing a lot of material to make things smooth again. This can compromise the original design too much, resulting in a mouthpiece that doesn't function anymore.
Desondanks is het soms mogelijk om in geval van een ernstig beschadigd metalen mondstuk een nieuw stuk in te lassen.


  However, sometimes, in case of a heavily damaged metal mouthpiece, it is possible to weld in a new piece of material.
Vraag naar de mogelijkheden, bel of mail Ko Zuidweg en stuur via e-mail een aantal foto’s mee en licht uw wensen toe. Langskomen met het mondstuk is natuurlijk nog beter.   Call Ko Zuidweg or send an e-mail and always include some pictures of the mouthpiece. Discuss your wishes with Ko to find out if he can be of service.
     
     
Ko's hand tools. Photo by Peter Kouijzer