Testimonials van saxofonisten over Ko Zuidweg en hun Knock Out mondstuk:   Testimonials of saxophone players about Ko Zuidweg and their Knock Out mouthpiece:
     
     

Franklin Schiemann (alt en tenor)
Ik ken Ko ruim 30 jaar uit de Zeeuwse muziekscene. Ko en zijn broer Rinus, die jarenlang het blazersduo 'Southside Horns' vormden, namen mij vaak mee op pad. Als (toen nog vooral) altist keek ik op tegen Ko's moddervette tenorsound, in de stijl van de Amerikaanse legendes. Dat viel ook Hans Dulfer op, die Ko regelmatig op het podium riep waar Ko dan bijvoorbeeld 'Yakety Sax' vetter dan het origineel speelde. Friso van Wijck van Amsterdam Winds luisterde bij een gezamelijk bezoek aan zijn winkel met klapperende oren en riep: 'wow, zo moet een tenorsax klinken!' Maar bescheiden als Ko is, heeft hij een solistische carriere nooit uitgebouwd.

Ko is naast uitstekend saxofonist ook kopersmid van beroep en ik durft gerust te zeggen: een van de besten van Europa. Al zal hij zelf bescheiden zeggen dat het wel meevalt.. Mijn Mark VI alt werd ooit omver geschopt op het podium. Terwijl ik dacht dat het instrument verloren was, heeft Ko door engelengeduld, creativiteit en zijn uitzonderlijke gevoel voor het materiaal de sax onzichtbaar weten te repareren. Toen Hans Dulfer aan Ko vroeg zijn favoriete, maar totaal afgesleten Otto Link te restaureren, bracht dat Ko op het idee een replica te maken. Van het een kwam het ander en Ko besloot dit nieuwe ambacht, dat perfect aansluit bij zijn beroep van kopersmid, verder uit te bouwen.

In de beginperiode van deze ontwikkeling trokken we regelmatig samen op om mondstukken te toetsen bij o.a. Joshua Redman, Benjamin Herman en James Carter. Zo nu en dan hielp ik bij het testen van verschillende modellen zodat Ko ze verder kon perfectioneren. Ik ben dan ook in het gelukkige bezit van het eerste echte 'Knock Out' mondstuk, maar Ko heeft intussen al vele andere mondstukken gemaakt voor tenor, alt en bariton.

Inmiddels heeft Ko een behoorlijke naam opgebouwd onder saxofonisten binnen en buiten Nederland. De kwaliteit van zijn 'Knock Out' mondstukken overstijgt by far de standaard modellen van gevestigde producenten. Dit komt vooral doordat Ko maatwerk levert, afgestemd op de individuele blazer. Hij werkt dermate nauwkeurig dat hij elke nuance kan realiseren.

Knock Out mondstukken zijn stuk voor stuk ambachtelijke juweeltjes en dragen bij aan de verfijning van één van de belangrijkste onderdelen van de sax. En daarmee aan het optimaliseren van je geluid en speelplezier. Vakmanschap is meesterschap!'

 Franklin Schiemann (alto and tenor)
‘I met Ko in the music scene in Zeeland about 30 years ago. Ko and his brother Rinus had played in their own wind duo ‘Southside Horns’ for years and during that time they took me along with them many times. Back then I played the alto sax and looked up to Ko’s big fat tenor sound, following the style of the American legends. Hans Dulfer noticed it too and used to call Ko up on stage regularly. Ko then played ‘Yakety Sax’ even more ‘fat’ than the original. Friso van Wijck (from Amsterdam Winds) listened to Ko when we visited Ko’s workshop and couldn’t believe his ears. ‘Wow, this is what a tenor saxophone should sound like,’ he exclaimed. However, Ko never expanded his solo career – after all, he’s a modest man. Ko is a great coppersmith as well – one of the best in Europe, if you ask me. My Mark VI alto sax was kicked away on stage once – fortunately, Ko did an amazing job repairing it. I was amazed by the incredible amount of patience, creativity and feeling for the material with which he - invisibly - repaired my saxophone.
After Hans Dulfer asked Ko to repair his favourite but worn Otto Link, Ko came up with the idea of making a replica. He decided to expand this craft, which connected perfectly to his profession of coppersmith. Ko and I used to have mouthpieces tested by, among others, Joshua Redman, Benjamin Herman en James Carter. I can say I am the lucky owner of the very first Knock Out mouthpiece ever. Over the past years, Ko has created many other mouthpieces for tenor, alto and baritone saxophone. Nowadays, Ko is internationally renowned for his quality Knock Out mouthpieces among saxophonists, leaving producers of standard mouthpieces far behind. The reason is Ko’s made to measure technique and his eye for detail, which enables him to realise any nuance. Every single one of Ko’s mouthpieces are true pieces of art and contribute to the refinement of one of the key parts of the saxophone.
Ko’s custom-made mouthpieces will contribute greatly to your sound and enjoyment while playing your saxophone. True craftmanschip pays off!’

Hear Franklin Schieman play his Knock Out 'Otto Link style' 9 mouthpiece:     
     
     
     

Rik van den Bergh (baritone)
'Nothing better then a good old Florida Link .. I thought for years. Finally I ended up with a numerous amount of those Florida’s: USA, No USA, some in mint condition, some refaced, some modified with different kind of baffles. They all have that typical ‘Link-sound’ but they all have their own particular issue as well. Some are to thin in the upper register, some a little to dull in the lower register, some to edgy, some not edgy enough to cut through a big band, some difficult to articulate, etcetera, etcetera..

When I first met Ko, I played on a few of his mouthpieces and saw immediately that this guy was a pure craftsman. Nevertheless I didn’t like the pieces he brought with him. To small to my taste, to edgy, to much forcing me in a certain direction. Probably a matter of taste. We were just on a different track.

But half a year ago I met him again and he did let me play on one of his pieces that was based on a Link. Wow! That was amazing! Not exactly what I would choose for immediately but I realized that it would be great if he and I could work on a mouthpiece together. What if I would bring him my favorite Florida and start from there …. that would be really awesome!!

So I went to his place and again, I was impressed by his knowledge and craftsmanship. And above all, he was really trying to understand how my ideal mouthpiece should be like. In sound, in articulation, in projection, in everything. No ego, ‘just’ someone trying to realize what I was looking for. A real professional.

 

At this stage that holy grail is still work in progress but we (or actually ‘he’) are getting closer and closer. At the meanwhile he has put a wax baffle in my Florida 10. Again, beautiful made with care and it seems that he knows what I am looking for. It is this mouthpiece that I am playing on right now and it’s the best I had ever since.

I am so curious to the result of his new pieces. I can’t wait!'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
Cor de Jonge (tenor)
'Iedere saxofonist is op zoek naar een eigen geluid. Je geluid wordt voor een deel bepaald door je fysieke kenmerken, je techniek, rieten en je sax zelf. Maar het belangrijkste onderdeel is volgens mij het mondstuk. Een goede saxofoon zal nooit goed klinken met een slecht mondstuk. Maar een matige sax met een goed mondstuk kan best nog redelijk klinken! Ik heb meermalen meegemaakt dat een Amerikaanse saxofonist in Nederland kwam spelen en alleen een mondstuk meenam.
Hier leende hij dan ergens een sax. Kortom: alles begint bij een mondstuk. En daar begint tevens de ellende. De een zegt: 'Je moet een Berg Larssen kopen', een ander: 'Er gaat niets boven een Otto Link' en een derde zweert bij een Ponzol. Punt is: wat voor de een werkt, hoeft bij een ander niet te werken. Twee jaar geleden kwam ik bij Ko Zuidweg, die ik kende als een saxofonist met een vette sound. Maar ook als metaalbewerker van ongekend niveau, een soort laatste der Mohikanen. Wat hij met metaal kan, grenst aan het onwerkelijke. Het verbaasde me dan ook niet dat hij zelf mondstukken aan het maken was. Ko onderscheidt zich, afgezien van materiaalkeuze, van alle andere mondstukkenmakers door samen met jou te onderzoeken welke sound je precies wilt. Niet één KO-mondstuk klinkt hetzelfde, ieder exemplaar heeft een eigen karakter. Om een lang verhaal kort te maken: daar vond ik, na een zoektocht van ruim 30 jaar, de liefde van mijn leven, een verguld bronzen mondstuk. Hij (of misschien liever zij) klinkt precies zoals ik het in mijn hoofd heb. Alle registers Van mijn Conn Ladyface tenor vliegen er met evenveel gemak uit. Het laag klinkt zoals nooit tevoren. M'n sax kan snauwen, grommen, helder klinken. De sound is  vooral erg vet. Wil je jezelf die eindeloze zoektocht naar een goed mondstuk besparen: ga bij Ko langs en ik weet zeker dat hij je helpt bij het vinden van een mondstuk voor altijd. Nee! Ik heb geen endorsement bij Ko, ik heb nooit iets van hem cadeau gekregen, ook geen cent korting. Het is een oprecht en eerlijk verhaal, omdat ik iedereen een goede sound gun'
 Cor de Jonge (tenor)
‘Every saxophonist is looking for his or her own sound. Your sound is partly determined by your physical characteristics, your techniques, reeds and by the saxophone itself. However, in my opinion, the mouthpiece is the most important thing that determines your sound. A good saxophone will never sound great if a bad mouthpiece is used – an average sax with a good mouthpiece, however, may sound reasonable! I’ve seen American saxophonists performing in the Netherlands without bringing their saxophone. They just brought their mouthpiece and borrowed the sax. In short: the mouthpiece is the key part of the sax. However, it’s also the key point of discussion. One sax player will recommend a Berg Larssen, the second will tell you nothing compares to an Otto Link and the third will suggest a Ponzol. My conclusion: what works for one person may not work for another.
Two years ago I met Ko Zuidweg, whom I knew as a saxophonist with a ‘fat’ sound, but also as a great coppersmith; one of the few left. The things he creates with metal are amazing, so the fact he makes mouthpieces comes as no surprise to me. Ko is able to distinguish himself from the others in this field by helping you find your own sound. No two KO mouthpieces sound the same – every single one is different in its own way. To make a long story short; there it was, in Ko’s workshop, after a search of over 30 years: the love of my life, a gold plated bronze mouthpiece – sounding exactly the way I wanted it to sound. All registers of my Conn Ladyface tenor sax effortlessly fill up a room. The low register sounds better than ever. My sax may sound snappy, growly or clear, but most of all ‘fat’. Stop your endless search for a great mouthpiece and visit Ko. I’m absolutely certain he’ll help your find it. No, I never received presents or even a discount from Ko. I’m merely telling you my true and honest story because I feel everybody should be able to enjoy the feeling of producing a great sound.’

     
     
     
     

Han Wezenaar (bariton)
‘Tijdens een concert van Ronnie Cuber, de laatste der Mohikanen – het uitstervende ras van geweldige jazz bariton saxofonisten in Terneuzen – ontmoette ik bij toeval Ko Zuidweg. We waren het roerend met elkaar eens: de ratelende, zagende sound dat Ronnie produceerde op zijn baritonsax was fantastisch. Geen Cool Jazz maar de jazzsound waar ik van houd! Ko’s vrouw was zo aardig om mij te attenderen op Ko’s nieuwe typen metalen mondstukken – zou zoiets misschien iets voor mij zijn? Ze had helemaal gelijk. Wat heb ik de afgelopen jaren een geld uit moeten geven aan steeds andere metalen mondstukken. Die tijd is voorbij: het KO mondstuk dat ik nu gebruik is echt geweldig: altissimo noten blazen gaat gemakkelijk en er over de hele linie klinkt het geluid vol. Ik kan de saxofoon scherp, helder en agressief laten klinken, maar ook melodieus en korrelig(!). Mijn nieuwe KO mondstuk is een echter ‘knocker’, of, zoals we hier in Portugal zeggen: uma boa zona maar met een mannelijke touch! Bedankt Ko, en ga zo door!
Cheerio!'

 

 

 

 

Han Wezenaar (baritone)
'At a concert of Ronnie Cuber, the last of the Mohicans - the dying breed of great jazzbaritonistsaxphonists -, in Terneuzen, Holland, I met accidently Ko Zuidweg. We found each other in admiring Ronnie's rattling and sawing sound on his bari. No cool jazz here, just like I like it! Then the lovely wife of Ko murmured to me that Ko was developing a new type of metal sax mouthpieces, maybe that would be something for me? And  so it was! Considering the time and money I've spent over the years on metal mouthpieces, the KO mouthpiece I use now is truly awesome: easy altissimo, and a full sound throughout. As well a more brilliant, agressive and edgy as a lyrical, but granular (!), sound than ever. My new KO mouthpiece is a real knocker, or, as we say here in Portugal: uma boa zona but with a masculin touch! Thanks, and keep it up, Ko!
Cheerio!'
     
     
 
     

Gino Mehouden (tenor)
'De intonatie van mijn Knock Out tenor mondstuk is echt super. Ik kan er gemakkelijk en zuiver op blazen en ik kan er precies het saxofoongeluid mee produceren dat ik voor ogen had. Ik ben nu in staat om veel meer volume uit mijn tenorsax te halen dan voorheen met Otto Link mondstukken. Ook met de KO ligature ben ik erg blij, de fijnste rietbinder die ik tot nu toe heb gebruikt!'

Gino Mehouden (tenor)
‘The intonation of my Knock Out tenor mouthpiece is really great. I’m able to blow pure sounds easily and produce the exact same saxophone sound I want to produce. The KO mouthpiece enables me to get much more volume from my tenor sax compared to the Otto Link mouthpieces I used before. The KO ligature makes me very happy as well – it’s the best I’ve ever used!’

 
     
     
 
     

Stephan Krekelberg (alt en bariton)
Het zilveren mondstuk op mijn altsax van The Martin Magna en het bronzen exemplaar op mijn The Martin baritonsax zijn ontworpen door Ko Zuidweg. Deze mondstukken zijn handgemaakt met grote precisie en grondig door mij getest. Ko paste het mondstuk tijdens dit proces verschillende keren aan, net zolang tot het perfect aansluit bij de manier waarop ik speel. Dit is absoluut het laatste mondstuk dat ik heb aangeschaft. Ik hoef niet verder te zoeken: het zou me alleen maar tijd kosten en hoogstwaarschijnlijk zou ik toch geen betere vinden.’


Stephan Krekelberg
(alto and baritone)
'The silver mouthpiece on my alto The Martin Magna and the bronze one on my The Martin baritone are designed by Ko Zuidweg. These mouthpieces have been handcrafted with high precision and were thoroughly tested by me. Ko adjusted the mouthpiece several times in the process until it perfectly aligned with my way of playing. This is definitely my last mouthpiece, I don’t need to look any further. It would only take up my time and I would most probably not find a better one anyway.’

 
     
     
     
     

Paul Rijnders (tenor en sopraan)
'Ongeveer een jaar geleden adviseerde mijn saxofoonleraar mij om me te oriënteren op een professioneel mondstuk. Mijn leraar vertelde dat hij enorm enthousiast was over de bronzen mondstukken die Ko Zuidweg uit Heinkenszand maakte. Door Ko wordt je, als je een afspraak met hem hebt, geweldig ontvangen in zijn werkplaats. Er ligt een groot assortiment aan mondstukken gereed die je allemaal op je gemak en met kritische toelichting van Ko mag proberen. Je krijgt ruim de tijd om ook thuis aan een paar stukken te wennen om zo tot je uiteindelijke keus te komen. Inmiddels speel ik een klein jaar op een van Ko's mondstukken. Een geweldige verbetering voor mijn sound op de tenorsax. Niet alleen mijn leraar en ik zijn enthousiast en spelen op mondstukken van Ko. Ook een wereldberoemde saxofonist als Joshua Redman heeft een mondstuk van Ko. Zodra de mondstukken voor de sopraan, waar ik ook graag op speel, klaar zijn ben ik een van de eersten om ze bij Ko te gaan proberen!'

Paul Rijnders (tenor and soprano)
‘About a year ago, my saxophone teacher advised me to start looking for a professional mouthpiece. My teacher told me he was very enthousiastic about the bronze mouthpieces made by Ko Zuidweg from Heinkenszand. After you’ve made an appointment with Ko, you get a hearty greeting in his workshop. There’s a great amount of mouthpieces there waiting for you to try them out. You’ll be getting all the time you need and Ko will tell you everything you need to know about the mouthpieces. After this you’ll get plenty of time to get used to a couple of mouthpieces at your own home, in order to be able to make the right choice. I’ve been playing on one of Ko’s mouthpieces for almost a year now. My sound on the tenor sax has improved massively. And of course it’s not just my teacher and me who are playing on Ko’s mouthpieces. Joshua Redman, a world famous saxophonist, uses one of Ko’s mouthpieces as well. I also like playing the soprano saxophone. As soon as the mouthpieces for this instrument are completed, I’ll ben one of the first trying them out at Ko’s workshop!’ 
     
     
 
     

Jan de Nood (tenor)
'Een aantal jaren geleden werd ik door een bevriend saxofonist gewezen op het feit dat Ko bezig was om zelf saxmondstukken te maken. Hij had wat modellen getest die veelbelovend waren. Nu kende ik Ko al, maar dan als zeer getalenteerd koper- en messingbewerker, dus ik was erg benieuwd. Na een afspraak te hebben gemaakt ben ik een avondje bij hem thuis geweest om diverse tenormodellen te testen. Uiteindelijk heb ik er voor gekozen bij hem een model met Air Speed Insert aan te schaffen. Die geeft het mondstuk net iets meer power. Dit geweldige mondstuk spreekt heel makkelijk aan van hoog tot laag en heeft mijn sound enorm verbeterd. Sinds ik hem heb speel ik nauwelijks meer op mijn andere mondstuk. Ik ben er dan ook zeer tevreden over en kan Ko dan ook iedere saxofonist van harte aanbevelen.'

Jan de Nood (tenor)
‘A few years ago, I was advised by a saxophonist - who’s also a friend of mine – to visit Ko and have a look at his handcrafted sax mouthpieces. This saxophonist had been testing a few promising models. I already knew who Ko was, but I only knew him as a very talented copper and brass metalworker, so my friend made me quite curious. After making an appointment with Ko, I visited him and tested a number of different tenor mouthpiece models. In the end I chose to buy a special model with Air Speed Insert that adds to the power of the mouthpiece. The mouthpiece enables me to produce sounds from high to low and has greatly improved my sound. From the moment I got it, I’ve barely been playing on my other mouthpiece. I’m quite satisfied with it and that’s why I recommend Ko wholeheartedly to every saxophonist.’

 
     
     
     
     

Bram Goor (tenor)
'Ik ben zeer tevreden met mijn Knock Out mondstuk. Het speelt zeer comfortabel en spreekt goed aan. Mijn volume is nu ongeëvenaard, vele malen beter dan met m'n Otto Link Tone edge. Kortom, van harte aanbevolen!'

 

Bram Goor (tenor)
‘I’m quite satisfied with my Knock Out mouthpiece. It’s very comfortable and blows easily. My sound is many, many times better than it ever was when I played on my Otto Link Tone edge. In short, I recommend a KO mouthpiece wholeheartedly!’

     
     
     
     

Scott Hamilton (tenor)
Scott Hamilton, the living legend, couldn't resist to test a Knock Out tenor saxophone mouthpiece.

Scott Hamilton (tenor)
Levende legende Scott Hamilton kon de verleiding niet weerstaan en probeerde een Knock Out tenorsax mondstuk uit.